Strona główna  /  Miejsca  /  Siwe Turnie

Siwe Turnie

Siwe Turnie

 

Siwe Turnie stanowi dość ostra grań, zbudowana ze skał krystalicznych, w pewnym stopniu porośniętych niską murawą z sitem skuciną. Od strony Doliny Starorobociańskiej bardziej podcięte zbocza formują strome urwiska nazywane Zagonami. Granią prowadzi szlak turystyczny, omijający Siwy Zwornik po wschodniej stronie i prowadzący na przełęcz Liliowy Karb, odgraniczającą go od Liliowych Turni.

 

Jest to odcinek skalisty grani północnej Siwego Zwornika w Tatrach Zachodnich znajdujący się pomiędzy Siwym Zwornikiem a Siwą Przełęczą. Jest to boczna grań odchodząca na północ od grani głównej Tatr, następnie przechodząca w długi grzbiet Ornaku. Siwe Turnie wznoszą się ponad górną częścią Doliny Starorobociańskiej i Doliny Pyszniańskiej (odgałęzienie górnej sekcji Doliny Kościeliskiej). Na ich zboczach w Dolinie Pyszniańskiej mieści się Siwa Kotlinka z Siwymi Stawkami, a jeszcze niżej Siwe Sady.

szlak turystyczny zielony – zielony szlak z Siwej Przełęczy przez Siwe Turnie i zbocza Siwego Zwornika do przełęczy Liliowy Karb. Czas przejścia: 20 min, z powrotem 15 min

 
Pozostaw Komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany.

Podobne


dolina-bialej-wody

Dolina Białej Wody

wodogrzmoty-mickiewicza

Wodogrzmoty Mickiewicza

parking-siwa-polana

Parking Siwa Polana

parking-palenica-bialczanska

Parking Palenica Białczańska