Strona główna  /  Miejsca  /  Palenica Beskid Śląski

Palenica Beskid Śląski

Palenica Beskid Śląski

 

Palenica to szczyt w Beskidzie Śląskim, znajdujący się na wysokości 688m n.p.m., górującym nad Doliną Wapienicy, administracyjnie należy do miasta Bielska-Białej. Przez Palenicę wiedzie szlak niebieski na Błatnią z Wapienicy. Szlak w tym miejscu jest nader stromy i kamienisty. Palenica wyróżnia się bardzo stromymi zboczami. Pomimo swojej małej wysokości, wchodzi w skład jednej z najwybitniej eksponowanych gór w sąsiedztwie. Niewątpliwie należy do gór naszego kraju, której można przykleić miano świętej. Archeologiczne odkrycia ujawniły nie tylko mnóstwo śladów osad prehistorycznych dookoła Palenicy, lecz na samym szczycie odnaleziono szczątki wału kamiennego, który wskazuje, że to miejsce stanowić mogło kiedyś religijne centrum.

 

Badania wykopaliskowe wykonane po wojnie i w dziewięćdziesiątych latach poprzedniego wieku ujawniły, że szczyt był otoczony kiedyś kręgiem kamiennym o długości 10 metrów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że miał on charakter grodu. Sugerują to dobrze zachowane ślady po obserwacyjnej wieży, podgrodzi i fosy zabezpieczającej dwumetrowej wysokości wał od jego dostępnej, czyli strony południowej. W środku kręgu nie odnaleziono żadnych śladów obecności ludzi, co zaprzecza przypuszczeniom, że to miejsce mogło być rejonem walk.

Na charakter religijny wskazywałby kompleks 100 planowo usypanych kopców z kamieni odnalezionych na grzbiecie południowym, łączącym Palenicę z górą Kopany. Kopce o kształcie owalnym składają się z piaskowcowych kamieni i posiadają różną wielkość = największe posiadają rozmiary 4m x 4m. Kopce są rozrzucone na terenie mniej więcej 1 ha. Niestety nie ustalono ich wieku. Stwierdzono, iż niektóre kopce posiadają podziemną część w formie zagłębionej jamy wysypanej drobnymi kamieniami. Fakt ten wskazywać mógłby, że kiedyś mieściły się tutaj kości. Być może było to miejsce rytualnych pochówków. Na częściach zewnętrznych kopców odnaleziono również ślady ognia, co sugeruje spalanie rytualne ofiar składanych bogom. Bardzo zbliżone ślady odnaleziono już na innych górach, takich jak Ślęża czy Chełmno.

Ważnym znaleziskiem mówiącym o wieku tego miejsca jest grot żelazny, wykopany blisko otwory wejściowe do jaskini 100 metrów poniżej grzbietu z kopcami. Datowany na II wiek naszej ery, jest to rzadkie znalezisko na terenach Beskidów.

Na zboczu góry Trzy Kopce, odnaleziono następny ślad sugerujący sakralność tego rejonu. Jest to kamienny blok z naskalnym rytem, pionowo ustawiony, w zgodzie z czterema stronami świata. Boki dłuższe są umiejscowione na osi wschód-zachód. Na węższych bokach, umiejscowione są trzy rysunki: po stronie wschodniej sylwetkę człowieka w modlitewnej pozie jak również krzyż równoramienny, a po zachodniej stronie wyryty jest znak X. Ten znak pojawia się w innych miejscach kultu dawnych Słowian, m.in. na posągu w kształcie ryby u podnóża Ślęży jak również na głazach w Sobótce u podnóża góry.

U stóp Palenicy, znajdują się ślady grodziska. Z przeciwnej strony pasma, blisko Jaworza, w wiosce Młyńska Kępa odkryto ślady obecności człowieka z wczesnej epoki żelaza (700-400 r p.n.e.). Być może osada prahistoryczna miała swe kultowe centrum właśnie na Palenicy.

 
Pozostaw Komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany.

Podobne


czupel

Czupel

hrobacza-ka

Hrobacza Łąka

sokolwka

Sokołówka

zapora-w-wapienicy-im-ignacego-mocickiego

Zapora w Wapienicy im. Ignacego Mościckiego